Infolinia: +48 600 608 444

Gwarancja REKLAMACJE

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umowa nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

3. Klient może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową drogą elektroniczną na adres biuro@amg24.pl lub za pośrednictwem Operatora pocztowego.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w postaci faktury VAT czy paragonu. W celu zgłoszenia reklamacji klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

5. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres : AMG24.pl ul. Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz

6. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do złożonej reklamacji i powiadomi klienta o sposobie jej rozpatrzenia droga mailowa lub pisemnie za pośrednictwem Operatora pocztowego.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta sklep naprawi lub wymieni towar na pełnowartościowy. W przypadku gdy wymiana nie byłaby możliwa sklep zwróci klientowi należność za reklamowany towar w terminie 7 dni na rachunek bankowy klienta lub przekazem pocztowym. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep odsyła klientowi pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia.

Web Design